Utställningsgruppen
Emelie Norberg, Gustav Dahlsjö, Emma Andersson
Mail: utstallningsgruppen@juristmassan.se

Eventgruppen
Miguel Montero, Gustav Hell
Mail: eventgruppen@juristmassan.se

Förkvällsgruppen
Enrique Bruce, Hanna Bergenbrant
Mail: forkvallsgruppen@juristmassan.se

Bankettgruppen
Ebba Nermark, Lovisa Nilsson
Mail: bankettgruppen@juristmassan.se

Marknadsgruppen
Axel Rejler, Elin Göransson
Mail: marknadsgruppen@juristmassan.se

PR-gruppen
Lasse Lund
Mail: pr-gruppen@juristmassan.se