Kontaktsamtal

Planeringen och arbetet med Juristmässan 2017 är i full gång. Mer information angående Kontaktsamtal kommer att läggas upp allt eftersom arbetet fortskrider.