Om Juristmässan

Juristmässan är en arbetsmarknadsmässa som arrangeras årligen av Juridiska föreningen vid Örebro universitet. Mässan vänder sig till jurist- och rättsvetarstudenter vid universitetet och har växt i storlek och utbud allt sedan den startades för 17 år sedan.

Juristmässan öppnar möjligheter för studenter att upptäcka sin framtida arbetsmarknad och knyta kontakter men kan kanske även bli ett första steg på vägen mot vad vi en gång vill kalla vår karriär. Arbetsgivare får genom Juristmässan möjlighet att träffa framtida möjliga anställda och kunna prata med studenter på ett mer avslappnat sätt.

Mässan erbjuder stor variation av utställare i form av advokatbyråer, myndigheter, nationella och internationella organisationer samt föreningar och fackförbund.

Vid Örebro universitet finns det ca 500 studenter som läser juristprogrammet, 150 studenter som läser vid det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning samt 150 studenter som läser någon fristående juridisk kurs. Juristprogrammet (tidigare jur. kand.) har funnits sedan höstterminen 2005, vilket betyder att över 300 studenter nu har tagit sin juristexamen (tidigare jur. kand).

Om ni vill följa det fortlöpande arbetet med mässan så kan ni följa oss på Instagram och Facebook.